Uppkopplade fastigheter

Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT, en operatör i Österbotten som är verksam inom alla områden inom telekommunikation. JNT erbjuder tjänster för såväl företag som privatpersoner.

TRÅDLÖST
INGET SIM-KORT BEHÖVS
KRÄVER INTE EL-FÖRBINDELSE
FÖRMÅNLIGA ATT MONTERA OCH UNDERHÅLLA

Sensorer för inomhusbruk

Med hjälp av lösningar som övervakar kvaliteten på inomhusluften kan man klarlägga hur luftombytet fungerar. För låg eller hög luftfuktighet, instängd inomhusluft och eventuella partiklar som förorsakar andningsbesvär. I dag pratar man mera om kvaliteten på inomhusluft än någonsin förut. Trygga kvaliteten på inomhusluften i din fastighet genom att välja en av våra lösningar som passar just dina behov.

Ask

Med Ask räcker det med ett knapptryck. ASK sänder ett meddelande när kunden behöver hjälp (en annan klädstorlek, påfyllning av kaffekoppen, notan osv).

Pass

Pass – timrapportering för din arbetsdag. Registrerar ankomster och när man avlägsnar sig. Registrerar antalet arbetstimmar. Fungerar på alla arbetsplatser var än du behöver den, enkelt!

Watch

Watch övervakar ditt hem och sänder ett larm till din smarttelefon om den upptäcker rörelse i ditt hem.

Termo

Smart övervakning av inomhusluft. TERMO övervakar temperaturen och luftfuktigheten inne i alla fastigheter. Få automatiskt meddelande ifall någon av kontrollnivåerna över- eller underskrids.

Volt

Smart övervakning av elektricitet med trådlös IoT. Volt övervakar hela tiden tillgången till el, meddelar ifall det blir elavbrott och när elen kopplats på igen.

Detectify

Detectify är en inomhus- och kontorsrörelsedetektor. Enheten finns i två versioner: 30 grader smalare och 90 grader bredare.

PressGuard

PressGuard är en mätanordning för att mäta olika tryckskillnader. Tryckdifferenssensorn mäter exakt tryckskillnaden mellan två mätpunkter, till exempel mellan inomhus- och utomhusluft i en byggnad.

AirWits TVOC

AirWits TVOC för mätning av luftens organiska föreningar, temperatur och luftfuktighet. Sensorn är helt fristående, den har en lång livslängd och skickar data med 30 minuters mellanrum. Den inbyggda batterienheten ger en drifttid på 5 år.

AirWits PM

AirWits PM för mätning av damm och partiklar i luften samt luftens relativa fuktighet och temperatur. Lämplig för uppföljning av luftkvalitet i trapphus, daghem, skolor och kontor för att till exempel kunna avgöra behovet av städning.

AirWits CO2

AirWitsCO2 för mätning av luftens relativa fuktighet, koldioxidhalt och temperatur. Skickar data med 30 minuters mellanrum. Kan användas för att få en överskådlig presentation av mätresultaten eller kopplas till ett alarm. Lämplig för uppföljning av luftkvaliteten i kontor, konferens -och samlingsutrymmen, skolor, daghem och lägenheter.

AirWits

AirWits för mätning av luftens temperatur och luftfuktighet, mäter och skickar information med 30 minuters mellanrum.

Sensorer för krävande miljöer

IOTA Trycksensor

Trycksensor för monitorering av luft, gas och vätskor. Kapslad i ett robust vattentätt metallhölje för utomhusbruk. Tryckområde upp till 10 bar (valbart från 0,5 upp till 1000 bar).

TankU

TankU ™ är en ytnivåsensor för krävande förhållanden. Kan används för flytande och granulerade tankar, brunnar mm.

TempGuard

TempGuard är en temperatursensor utformad för krävande inomhus- och utomhusmiljöer. Temperaturgivaren har två externa sonder samt en intern sensor.

TwinGuard

TwinGuard är en högklassig industrisensorer för mätning av temperatur och luftfuktighet med två externa mätsonder.

Du kan välja vilken luft du vill andas.

Eller vilken luft dina arbetstagare andas. Det pratas i dag mer än någonsin förut om orenheter i inomhusluften och hälsoproblem som den förorsakar. Partiklar och giftiga gaser som inomhusluften innehåller ger människorna olika symptom och gör många sjuka. Med hjälp av trådlösa IoT-tillämpningar följer du luftkvaliteten i realtid. Skulle det dyka upp någon avvikelse kan åtgärderna vidtas genast på basen av den mottagna informationen. Våra trådlösa fastighetssensorer kräver inte SIM-kort, insamlingsenheter eller el. Smarta tillämpningar tjänar även säkerheten i fastigheten. Endast behöriga personer har tillgång till fastigheten och har lov att vistas där. Fungerande belysning i fastigheten hör till säkerheten, såväl som pålitlig övervakning av brandsäkerheten. När företagets arbetsutrustning är säkrad, undviker man såväl avbrott i verksamheten som andra otrevliga överraskningar.

Vill du veta mer om
våra IoT-enheter?

Ta kontakt!

En smart byggnad
är en bättre arbetsmiljö.

Fastighetens energi- och kostnadseffektivitet förbättras genom en kontinuerlig uppföljning av temperaturen, så att underhållsåtgärderna kan optimeras och reparationsbehoven riktas till de mera omfattande problemen. För ett företag inom lokalvård kunde ett intressant användningssätt vara att optimera de interna funktionerna så, att man med hjälp av sensorerna mäter hur mycket och hur ofta lokalerna som skall städas används. På basen av detta kan man avgöra när städning behövs och hur mycket personal det kräver. Av vikt är även det faktum att när vissa arbetsrutiner kan automatiseras genom smarta tillämpningar, blir innehållet i arbetet mera meningsfullt. I stället för upprepade tunga rutiner är det möjligt att skapa ett verkligt tilläggsvärde genom det arbete man utför.

Energikostnader och inomhusluftens kvalitet under kontroll

  • Uppföljning av inomhusluft och uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
  • Tillräckligt tidiga observationer av vattenläckage eller fuktighet i konstruktioner.
  • Övervakning av utrymmen med hjälp av trådlösa rörelse-, dörr- och fönstersensorer samt tillträdeskontroll genom identifikation. Lokalisering av arbetsutrustning och maskiner med hjälp av sensorer.
  • Uppföljning av avfallsbehållare och cisterner tömnings- och påfyllnadsintervall.
  • Ett överskådligt nätverksbaserat övervaknings- och alarmverktyg. Alarm även via textmeddelande eller e-post.
  • Det öppna gränssnittet möjliggör dataöverföringen för analys och styrning.