Tillbehör

Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT, en operatör som är verksam inom alla områden inom telekommunikation. JNT erbjuder tjänster för såväl företag som privatpersoner.

Vill du veta mer om våra
IoT-enheter?

Ta kontakt!