Framtiden är redan här.


Nollge by JNT

Nollge erbjuder IoT-tjänster (Internet of Things) genom världens mest utvecklade dataöverförings teknologier. Lösningarna bidrar till effektivare användning av resurser, optimering av energikonsumtion samt säkerställande av bättre inomhusklimat. Våra trådlösa sensorer kan tas i bruk även i fastigheter utan elektricitet eller tillgång till internet.

Störningsfria förbindelser skapar trygghet medan underhållsfriheten och batteriernas långa drifttid ger dig ro att koncentrera dig på din huvudsakliga verksamhet. All insamlade mätdata kan övervakas och hanteras via en webbapplikation (mjukvaruprogram) som ingår i tjänsten. Genom världens största IoT-ekosystem erbjuder Nollge valmöjligheter bland hundratals produktlösningar – specifikt för dina behov, just då när behovet finns, när du ännu kan påverka framtiden.

Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT, ett telekombolag i Österbotten. Företaget omsätter dryga 21 miljoner euro och har över 90 anställda.

VÄRLDSOMFATTANDE NÄT
LÅNG RÄCKVIDD
PRECIS LOKALISERING
KRÄVER INTE WIFI-FÖRBINDELSE

Enkelt att ta i bruk, mångsidig information

Det blir inte enklare än så här att ta i bruk IoT- lösningar. Våra underhållsfria, trådlösa sensorer tillför en omedelbar, praktisk nytta för er verksamhet och frigör er från belastande rutiner. Installera våra sensorer och ni kan vara säkra på att allt fungerar och är under kontroll.

Nollge-sensorerna ger er fördelar så som fjärrstyrning, insamling och analys av realtidsinformation, automatisering av rutinuppgifter samt eliminering av mänskliga misstag.

  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Koldioxidnivå
  • Lufttryck
  • TVOC-värde
  • Mängden luftpartiklar

Inomhusmiljön påverkar vår hälsa, arbetsprestation och vårt välbefinnande. Eftersom vi människor ofta vistas inne både hemma och på jobbet, spenderar vi det mesta av vårt liv inomhus. Därför är det ytterst viktigt att luften vi andas är av god kvalitet.

Bra inomhusluft är neutral i lukten och behaglig i temperatur och luftfuktighet. Inomhusluften ska vara en mångsidig blandning av gaser och partiklar och den innehåller normalt damm, flyktiga organiska föreningar (VOC), fibrer och mikrober (bakterier, jästsvampar och mögel). Ventilation späder ut och tar bort föroreningar från luften men ändå kan både hem och arbetsplatser ibland ha problem med inomhusluften.

Med hjälp av lösningar som övervakar kvaliteten på inomhusluften kan man klarlägga hur luftombytet fungerar. Med rätt utrustning kan missförhållanden så som för låg eller hög luftfuktighet, unken inomhusluft och eventuella partiklar som förorsakar andningsbesvär upptäckas. Genom att välja en Nollge-sensor som passar just dina behov, kan du trygga kvaliteten på inomhusluften i din fastighet.

Du kan välja vilken luft du vill andas

…eller vilken luft dina arbetstagare andas. Det pratas i dag mer än någonsin tidigare om orenheter i inomhusluften och de hälsoproblem de förorsakar. De partiklar och giftiga gaser som finns i inomhusluften kan orsaka besvärliga symptom och göra oss sjuka.

Med hjälp av trådlösa IoT-tillämpningar kan ni följa med luftkvaliteten i realtid. Om en avvikelse skulle dyka upp kan åtgärder genast vidtas på basen av den mottagna informationen.

Nollge erbjuder även sensorer avsedda för mera krävande miljöer och för industriellt bruk. Med krävande miljöer avses
dels utomhusmiljöer och temperaturer, dels inomhusmiljöer med exceptionella förhållanden, såsom kyl- och frysutrymmen. Användningsområdet innefattar också miljöer där
temperaturen varierar kraftigt eller där enheten utsätts
för vatten.

Även sensorerna för krävande miljöer har ett inbyggt batteri
och behöver därför inte anslutas till elnät eller ha separat internetuppkoppling. Det gör användningen av sensorerna mycket flexibel. Vid behov av förflyttning behöver sensorerna bara skruvas loss och fästas på ett annat ställe.

Spåra dina tillgångar

Med hjälp av IoT GPS-platsangivare kan du övervaka dina dyrbara ägodelar och få en avisering då en enhet förflyttar sig. Med hjälp av våra spårningssändare kan du även följa dina värdefulla transporter och försäkra dig om att leveransen når slutdestinationen säkert och inom utsatt tid. Denna information är önskvärd vid transport av till exempel temperaturkänsliga produkter.

Spårningsfunktionen lämpar sig även för verksamheter som ägnar sig åt uthyrning av fordon eller maskiner och har ett behov av att veta var dessa befinner sig. Batteritiden är lång och enheterna är således så gott som underhållsfria. Övervakningen görs via webbapplikationen som ingår i priset.

Avläsning av mätdata

All den data som samlas in via sensorerna behöver kunna övervakas och hanteras. Detta görs enkelt via webbapplikationen som ingår i tjänsten. Aktuell mätdata kan presenteras i olika diagram och tabeller, medan historisk data kan presenteras i kurvor.

I mjukvaruplattformen kan man definiera larmgränser som indikerar att en viss nivå har passerats. Vid överskridning av gränsvärden underrättas ansvarspersonen (till exempel fastighetsskötaren) via en avisering, och eventuella åtgärder kan snabbt vidtas. Tillfälliga eller bestående läsrättigheter till mätdatan kan tilldelas personer både inom och utanför organisationen. Webbapplikationen stöder ett API (Application Program Interface) som möjliggör exportering av mätdatan till egna eller tredje parts program.


Våra nöjda kunder

Folkhälsan
PK Nuohous
PAC hallen
sarako

– Genom att förbättra ventilationen, en relativt liten åtgärd, kunde vi lösa problemen i tvättstugan. Vi försäkrade oss också om att det inte fanns något strukturellt fel i byggnaden.

Anders Dahlbäck, ekonomi- och fastighetschef på Folkhälsans Fastigheter Ab.

‒ Det bästa med Nollge-sensorerna är definitivt deras möjlighet till fjärravläsning.

Joonas Kankainen från PK Nuohous ja kiinteistötyöt Oy

– Vi måste kunna garantera att inomhusmiljön uppfyller vissa krav och vi är förstås också själva intresserade av att övervaka fastigheten.

Stefan Olli, styrelsemedlem i Pedersöre Activity Center, aktiv i den lokala fotbollsföreningen PeFF

– Vi uppskattade särskilt JNT:s användarstöd och support redan när vi gjorde vårt val, vi fick snabbt hjälp och råd. På Nollge reagerar man snabbt för att tillgodose kundens behov.

Juho Kaskisto, Sarako

Vill du veta mera!
kontakta oss!

Ta kontakt

  • Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.