Produktlösningar via världens
största IoT-ekosystem

Nollge

Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT, en operatör i Österbotten som är verksam
inom alla områden inom telekommunikation. JNT erbjuder tjänster för såväl företag som
privatpersoner. Företaget omsätter ca 14 miljoner euro och har drygt 60 anställda.
Företaget har kontor i Jakobstad, Vasa och Karleby samt en verksamhetspunkt i Åbo.

IoT
for a reason

IoT som stöd för en varaktig
och stabil verksamhet

Nollge erbjuder IoT-anslutningar (Sakernas Internet) genom världens mest utvecklade dataöverföringsteknologier. Lösningarna bidrar till ökad effektivitet, optimering av energikonsumtionen och fungerar speciellt bra att använda inom områden som rör säkerhet. Trådlösa anslutningar kan tas i bruk även i fastigheter utan elektricitet eller kablar.

Störningsfria förbindelser ger trygghet, batterierna en lång drifttid och underhållsfriheten en chans att koncentrera sig på ens huvudsakliga verksamhet. Nollge erbjuder valmöjligheten bland hundratals produktlösningar genom världens största IoT ekosystem. Just för dina behov, just då när behovet finns. När du ännu kan påverka framtiden.

Användningsändamål

Våra användarvänliga trådlösa anslutningar frigör dig från belastande rutiner och säkerställer
att allt fungerar och är under kontroll.

Fjärrstyrning, insamling och analysering av realtidsinformation, automatisering av rutinuppgifter
samt eliminering av mänskliga misstag.

ÖVERVAKNING AV UTRYMMEN

 • Seniorbostäder: äldres säkerhet och välmående
 • Skyddande av privata utrymmen från obehörigt tillträde

ÖVERVAKNING AV FASTIGHETSTEKNIK

 • Ventilation
 • Fukt och läckage
 • Luftkvalitet
 • Temperatur
 • Larm och ljudnivå
 • Brandalarm

ÖVERVAKNING AV FÖREMÅL

 • Spårning av transporter och egendom
 • Spårning av personer
 • Nödalarm

Vill du höra mera om våra IoT-enheter?
Ta kontakt!

Teckna ett avtal nu och fokusera på det väsentliga.

När du tecknar ett anslutningsavtal med oss, får du tillgång till alla möjligheter med den trådlösa IoT-teknologin. Snabba, effektiva förbindelser, som inte hackar. Underhållsfria och kostnadseffektiva lösningar, som skräddarsys enligt dina behov. Och framför allt en säker, trygg anslutning, som sköter de tilldelade uppgifterna, så att du själv kan fokusera på det som är väsentligt.