Sigfox coverage

Sigfox IoT-nätverkstäckning i Finland

Kartan och platsverktyget visar en teoretisk prognos över täckningsnivåerna på en given plats. Informationen som tjänsten baserar sig på hämtas direkt från Sigfox backend. Samma mätningar används internt så graden av tillförlitlighet är relativt hög. Trots det kan verktygets angivna täckningsnivåer ibland skilja sig från verkligheten, till exempel ifall en punkt på kartan befinner sig mellan två olika täckningsnivåer. Kontakta oss om du behöver säkerställa täckningsnivån i ett specifikt område.

Kartan ger en överblick av den globala täckningen för Sigfox IoT-nätverket.

Med platsverktyget kan du få mer detaljerad information om täckningen på en given plats genom att antingen skriva in adress eller zooma in och klicka på kartan.

Få koll på de viktigaste termerna

Produktklass (Product class)

Sigfox-sensorer tillverkas i fyra olika klasser av sändningseffekt, varav 0U är den starkaste och mest vanliga.

Utomhus (Outdoor)

Det här är den mest grundläggande täckningsnivån som visar att din Sigfox-enhet kommer att kunna nå nätverket om den placeras utomhus, utan hindrande väggar som stör radiosignalen. Ultra-Narrow Band-teknologin har en mycket lång räckvidd, vilket är ett av de viktigaste argumenten för att använda sig av Sigfox. Om din enhet ska användas för att övervaka odlingar, jordbruk, farmer, djur, leveranser, fordon och cyklar, kan du vara säker på att din Sigfox-enhet kommer att fungera med den här täckningsnivån.

Inomhus (Indoor)

Den här täckningsnivån visar att din enhet kan nå nätverket även om den är placerad inomhus, dock inte långt från ett fönster eller en dörr. Den här täckningsgraden är tillräcklig för exempelvis övervakning av luftkvalitet inomhus (som temperatur, fuktighet, CO2, VOC, partiklar, tryckskillnader) eller rörelser i utrymmen. Kom ihåg att placera din enhet fritt. Den ska inte döljas bakom något skydd, i en låda eller i ett kylskåp.

Djup inomhustäckning (Deep indoor)

Det här är den absolut starkaste täckningsgraden som gör att du kan nå Sigfox nätverk nästan oavsett hur väl du döljer din enhet i fastigheten. Den här typen av anslutning är nödvändig för lösningar där radiomeddelandet behöver kunna tränga igenom flera lager av väggar. Det kan exempelvis vara fråga om utrymmen med rör, luftkanaler, tankar, brunnar och kylrum som behöver övervakas.

Mätresultat

3 basstationer (3 base stations)

Tillgång till tre eller flera basstationer ger den bästa täckningsnivån.

2 basstationer (2 base stations)

Tillgång till två basstationer.

1 basstationer (1 base stations)

Tillgång till en basstation.

Inte tillgängligt (Not available)

Täckning inte tillgänglig.

Om du befinner dig i ett område där det inte finns tillräckligt bra täckning för det du vill använda Sigfox-nätverket till så kan du klicka på nedanstående knapp för att kontakta oss. Gäller det ett mindre projekt kan problemet lösas med repeaters som förstärker signalen lokalt. I större projekt kan vi även använda microbasstationer.

Det trådlösa Sigfox-nätverket upprätthålls i Finland och Estland av Connected Finland Oy och är under ständig utbyggnad.