Trackers

Nollge är ett IoT-koncept som erbjuds av JNT, en operatör i Österbotten som är verksam inom alla områden inom telekommunikation. JNT erbjuder tjänster för såväl företag som privatpersoner.

Har du en ny, dyrbar cykel och du har på känn att den även kan intressera tjuvar?

Med hjälp av IoT GPS- och WiFi-platsangivare kan du övervaka dina dyrbara ägodelar, och få till exempel ett meddelande då din cykel förflyttar sig.

Skickar du värdetransporter och vill kunna följa transporten fram till slutdestinationen? Då kan du göra det via övervakningslösningen. Du följer då i realtid var transporten rör sig och i vilka förhållanden transporten befinner sig. (Till exempel övervakning av en temperaturkänslig transport.)

Tappar man bagaget eller smarttelefonen under en resa förorsakar det ofta mycket extra besvär. Fäst en platsangivare med IoT-förbindelse på dem så vet du hela tiden var de finns.

Ta i bruk en IoT-tillämpning – ha kontroll i livet!

Vill du veta mer om våra
IoT-enheter?

Ta kontakt!