OKÄND – ÄNDÅ KONTROLLERBAR?

Trådlösa sensorer från oss.

Nollge ger dig en bekymmersfri morgondag redan i dag.

Nollge är lösningen när pålitlighet, kostnader och kontroll är avgörande för en tjänst. Vill du kunna försäkra dig om att det inte finns utomstående inne i en fastighet eller optimera energikostnaderna genom automatiska mätningar? Välj då en säker lösning bland våra produktgrupper nedan!

Sensorer för inomhusbruk

Med hjälp av lösningar som övervakar kvaliteten på inomhusluften kan man klarlägga hur luftombytet fungerar. För låg eller hög luftfuktighet, instängd inomhusluft och eventuella partiklar som förorsakar andningsbesvär. I dag pratar man mera om kvaliteten på inomhusluft än någonsin förut. Trygga kvaliteten på inomhusluften i din fastighet genom att välja en av våra lösningar som passar just dina behov.

Sensorer för krävande miljöer

Tillbehör

Du kan välja vilken luft du vill andas.

Eller vilken luft dina arbetstagare andas. Det pratas i dag mer än någonsin förut om orenheter i inomhusluften och hälsoproblem som den förorsakar. Partiklar och giftiga gaser som inomhusluften innehåller ger människorna olika symptom och gör många sjuka. Med hjälp av trådlösa IoT-tillämpningar följer du luftkvaliteten i realtid. Skulle det dyka upp någon avvikelse kan åtgärderna vidtas genast på basen av den mottagna informationen. Våra trådlösa fastighetssensorer kräver inte SIM-kort, insamlingsenheter eller el. Smarta tillämpningar tjänar även säkerheten i fastigheten. Endast behöriga personer har tillgång till fastigheten och har lov att vistas där. Fungerande belysning i fastigheten hör till säkerheten, såväl som pålitlig övervakning av brandsäkerheten. När företagets arbetsutrustning är säkrad, undviker man såväl avbrott i verksamheten som andra otrevliga överraskningar.

Vill du veta mer om
våra IoT-enheter?

Ta kontakt!

En smart byggnad
är en bättre arbetsmiljö.

Fastighetens energi- och kostnadseffektivitet förbättras genom en kontinuerlig uppföljning av temperaturen, så att underhållsåtgärderna kan optimeras och reparationsbehoven riktas till de mera omfattande problemen. För ett företag inom lokalvård kunde ett intressant användningssätt vara att optimera de interna funktionerna så, att man med hjälp av sensorerna mäter hur mycket och hur ofta lokalerna som skall städas används. På basen av detta kan man avgöra när städning behövs och hur mycket personal det kräver. Av vikt är även det faktum att när vissa arbetsrutiner kan automatiseras genom smarta tillämpningar, blir innehållet i arbetet mera meningsfullt. I stället för upprepade tunga rutiner är det möjligt att skapa ett verkligt tilläggsvärde genom det arbete man utför.

Energikostnader och inomhusluftens kvalitet under kontroll

  • Uppföljning av inomhusluft och uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
  • Tillräckligt tidiga observationer av vattenläckage eller fuktighet i konstruktioner.
  • Övervakning av utrymmen med hjälp av trådlösa rörelse-, dörr- och fönstersensorer samt tillträdeskontroll genom identifikation. Lokalisering av arbetsutrustning och maskiner med hjälp av sensorer.
  • Uppföljning av avfallsbehållare och cisterner tömnings- och påfyllnadsintervall.
  • Ett överskådligt nätverksbaserat övervaknings- och alarmverktyg. Alarm även via textmeddelande eller e-post.
  • Det öppna gränssnittet möjliggör dataöverföringen för analys och styrning.

Smarta anslutningar helt enligt dina behov!

Smarta, snabba trådlösa anslutningar – som dessutom är förmånliga, underhållsfria samt har en lång driftstid – nu tillgängliga även för dig, oavsett verksamhetssektor.

VÅRA EXPERTER STÅR TILL TJÄNST.

Ta kontakt om du är intresserad av att hitta ett pålitligt, kostnadseffektivt system, som är lätt att använda.