Köpvillkor för konsumenter

Allmänna köpvillkor för konsumenter

§1 Försäljningsvillkor
§2 Beställning och leveranskostnader
§3 Produktinformation
§4 Lager status

§5 Garantivillkor
§6 Ånger av köp

§1: Försäljningsvillkor

Nollge/JNT följer de allmänna stadgandena i Konsumentköplagen. Konsumentköp definieras som köp gjort av privatperson.


§2: Beställning och leveranskostnader

Beställningar görs via vår hemsida, telefon, e-post eller besök i vår butik. Det officiella köpet ingås när produkterna är packade för att sändas till köparen eller när kunden kommer för att avhämta produkterna i butiken.

Uppgifter om leveransalternativ och leveranskostnader finns i köpkorgen. Leveranskostnaden beror på vilket leveranssätt du väljer och vikten på de produkter du köper. Uppgifter om betalningssätt finns också i köpkorgen.

§3: Produktinformation 

Närmare information om produkterna fås genom att klicka på ifrågavarande produktnamn i Nollge:s webbshop. OBS! Produktbilden kan skilja sig från produktofferten eller innehålla produkter som inte ingår i produkten.

Om du är osäker på produktinformationen kan du kontakta vår kundtjänst för närmare information.

§4: Lagerstatus 

En order levereras när produkterna i ordern finns i lager. Ifall inte alla produkter är tillgängliga reserveras de produkter som finns tillgängliga i väntan på att övriga kommer i lager. Kunden får regelbundet information om beställningar som väntar på att produkter skall komma i lager till den e-postadress som kunden uppgett i beställningen. 

§5: Garantier

§5.1 Garanti

Garanti innebär att kunden utan kostnad kan leverera produkt omfattad av garanti på garantiservice eller för byte till en motsvarande produkt.


§5.2 Allmänna garantiservicevillkor

Garanti förutsätter att produkten är köpt från Nollge/JNT och produktens garantitid är ännu i kraft, samt att information om produktens serienummer finns kvar på produkten.

Personlig data, program och applikationer sparade på t ex hårdskivor och minnen omfattas inte av garanti.

Vid garantiservice kontrolleras produkten enligt den beskrivning av fel som getts av kunden. Ifall produkten inte berörs av garantin debiteras service- och fraktkostnader enligt gällande prislista.


§5.3 Garantitiden 

Produkternas garantitid finns i produktspecifikationerna, köpkvittot eller på räkningen. Medföljande batterier har alltid sex månaders garanti om inte annat anges.

Garantitiden börjar från leveransdagen.

Om produkterna ges åt en annan konsument, medföljer garantin till den andra innehavaren.

Garantibyte innebär inte att garantitiden förlängs utan garantitiden gäller från ursprungsproduktens leveransdatum.


§5.4 Garantins innehåll 

Garantins innehåll innebär att produktens användningsförmåga och kvalitet bibehålls under den normala garantitiden då produkten har använts enligt produktinstruktionerna. 

§5.5 Anmälan av garantifel 

Garantifel skall meddelas inom skälig tid från det att felet har noterats eller borde ha noterats.

Vid anmälan av garantiärenden skall felaktigheten omsorgsfullt beskrivas – tex. vad, när, hur och under vilka omständigheter felet uppstått.

Efter anmälan om garanti ger Nollge instruktioner via e-post eller telefon om hur kunden går tillväga för att få felet åtgärdat.


§5.6 Inte omfattad av garanti 

Garanti täcker inte skador som uppkommit av följande:

Garantin gäller inte om produkten modifierats

§6 Ånger av köp

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med din beställning. Du har 14 dagar på dig att bekanta dig med produkterna du har beställt. Om produkten inte motsvarar dina förväntningar kan du byta ut den eller returnera den. Om du vill byta varan mot en annan, ska du returnera den vara som du beställt och göra en ny beställning på den andra varan.

Det är kostnadsfritt att returnera och du behöver inte meddela om returneringen på förhand. Kunden har rätt att bekanta sig med produkten på samma sätt som när man köper produkten i en butik. Man har även rätt att öppna förpackningen och bekanta sig med manualer utan att förlora returrätten. Returrätten upphör då man tar produkten i användning.

Exempel på när en produkt tas i användning:

  • Aktivering av enheten
  • installering av program (t.ex. en applikation), filer och data på en dator eller telefon för att aktivera produkten.
  • om batteri monteras och laddas.

Om kunden misstänker eller är tveksam till att en produkt inte uppfyller krav, förväntningar eller önskemål bör kunden kontakta JNT/Nollge för konsultation före produkten tas i användning och ångerrätten upphör att gälla.

Returrätt gäller inte:

  • använda produkter
  • andra öppnade förbrukningsvaror
  • specialtillverkade varor
  • tjänster

Instruktioner för garantiärenden och produktretur finns här: https://nollge.com/sv/returer/