Verkkoon liitetyt kiinteistöt

Nollge on IoT-konsepti, jonka tarjoaa JNT, kaikilla tietoliikenteen osa-alueilla toimiva pohjanmaalainen teleoperaattori. JNT tarjoaa palveluita niin yrityksille kuin kuluttajille.

Anturit sisäkäyttöön

Sisäilman laatua seuraavien ratkaisujen avulla voidaan selvittää ilmanvaihdon toimivuus, ilman liiallinen kuivuus tai kosteus, sisäilman tunkkaisuus ja esimerkiksi hengitysoireita aiheuttavat pienhiukkaset. Sisäilman laatu puhututtaa tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Varmista kiinteistösi ilmanlaatu ja valitse ratkaisuistamme omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva.

Anturit vaativiin ympäristöihin

Kun voit valita, millaista ilmaa hengität.

Tai millaista ilmaa työntekijäsi hengittävät. Sisäilman epäpuhtauksista ja niiden aiheuttamista terveyshaitoista puhutaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Sisäilman sisältämät pienhiukkaset ja myrkylliset kaasut saavat ihmiset oireilemaan ja sairastuttavat monia.

Langattomilla IoT-sovelluksilla saat ilmanlaadun reaaliaikaiseen seurantaan, ja kun joku poikkeavuus syntyy, siitä saatavan tiedon perusteella voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Langattomat kiinteistösensorimme eivät vaadi SIM-korttia, keruuyksikköä tai sähköä.

Älykkäät sovellukset palvelevat myös kiinteistön turvallisuutta. Vain asiaankuuluvat henkilöt pääsevät kiinteistöön ja voivat liikkua siellä. Kiinteistön valaistuksen toimivuus kuuluu turvallisuuteen, samoin luotettava paloturvallisuuden valvonta. Kun yrityksen työvälineet on turvattu, vältytään toiminnan katkoksilta ja muilta ikäviltä yllätyksiltä.

Haluatko kuulla lisää
IoT-laitteistamme?

Ota yhteyttä!

Älykäs rakennus on
parempi työympäristö.

Kiinteistön energia- ja kustannustehokkuus paranee, kun lämpötilat ovat jatkuvassa seurannassa ja huoltotoimenpiteet voidaan optimoida ja korjaustarpeet kohdistaa suurimpiin ongelmiin. Siivousyritykselle kiinnostava käyttötapa voisi olla sisäisten toimintojen optimointi siten, että sensorien avulla mitataan, kuinka paljon ja kuinka usein siivottavaa tilaa käytetään ja sen perusteella ratkaistaan, missä vaiheessa ja kuinka paljon henkilökuntaa siivoukseen tarvitaan.

Merkitystä on myös sillä, että kun työtehtävien määrätyt rutiinit voidaan automatisoida älykkäiden sovellusten avulla, ihmisten työn sisältö muuttuu mielekkäämmäksi. Usein työläiden rutiinien sijasta voi luoda omassa työssään aitoa lisäarvoa.

Energiakustannukset ja sisäilman laatu hallinnassa

  • Sisäilman ja lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin seuranta.
  • Vesivuotojen tai rakenteiden kosteuden riittävän varhainen havaitseminen.
  • Tilavalvonta langattomilla liike-, ovi- ja ikkunatunnistimilla sekä kulunvalvonta tunnisteilla. Työkalujen ja koneiden paikannus sensoreiden avulla.
  • Jätelavojen tai säiliöiden tyhjennys- tai täyttöintervallien seuranta.
  • Selkeä verkkopohjainen valvonta- ja hälytystyökalu. Hälytykset myös tekstiviestinä tai sähköpostilla.
  • Avoin rajapinta mahdollistaa tiedonsiirron analysointia ja ohjausta varten.