Verkkoon liitetyt kiinteistöt

LANGATTOMAT
SIM-KORTTIA EI TARVITA
EIVÄT VAADI
SÄHKÖLIITTYMÄÄ
EDULLISET ASENTAA
JA HUOLTAA

Anturit sisäkäyttöön

Sisäilman laatua seuraavien ratkaisujen avulla voidaan selvittää ilmanvaihdon toimivuus, ilman liiallinen kuivuus tai kosteus, sisäilman tunkkaisuus ja esimerkiksi hengitysoireita aiheuttavat pienhiukkaset. Sisäilman laatu puhututtaa tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Varmista kiinteistösi ilmanlaatu ja valitse ratkaisuistamme omaan tilanteeseesi parhaiten sopiva.

Detectify

Detectify on sisätila- ja toimistokäyttöön tarkoitettu liiketunnistin. Laite on saatavilla kahtena versiona: 30 asteen kapeammalla mittausalueella ja yli 90 asteen laajemmalla mittausalueella.

PressGuard

PressGuard erilaisten paine-erojen mittaamiseen tarkoitettu mittalaite. Mittaa tarkasti kahden mittapisteen välistä paine-eroa, esimerkiksi rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä.

AirWits TVOC

AirWits TVOC mittaa ilmasta orgaanisia yhdisteitä, lämpötilaa ja ilmankosteutta. Sensori on täysin itsenäinen, sen toiminta-aika on erittäin pitkä ja se lähettää tiedot 30 minuutin välein. Sisäänrakennetulla paristopakkauksella sen toiminta-aika on 5 vuotta.

AirWits PM

AirWits PM mittaa ilmasta pölyn/pienhiukkaset, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden. Sopii portaikkojen, päiväkotien, koulujen ja toimistotilojen ilmanlaadun seurantaan ja esimerkiksi siivoustarpeen arviointiin.

AirWits CO2

AirWitsCO2 mittaa ilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, ja lähettää tiedot 30 minuutin välein mittaustulosten esitystä ja esimerkiksi hälytyksiä varten. Soveltuu toimistojen, konferenssi- ja kokoustilojen, koulujen, päiväkotien ja huoneistojen ilmanlaadun seurantaan.

AirWits

AirWits on lämpötila- ja ilmankosteusmittari, joka mittaa ja lähettää tiedot 30 minuutin välein. Loistava ratkaisu ilmanlaadun seurantaan esimerkiksi huoneistoissa, portaikoissa, tekniikkatiloissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Ei vaadi verkkovirtaa tai erillistä internet-yhteyttä.

Anturit vaativiin ympäristöihin

TankU

TankU ™ on pinnankorkeusanturi vaativiin olosuhteisiin. Voidaan käyttää nestemäisiin ja rakeistettuihin säiliöihin, kaivoihin jne.

TempGuard

TempGuard on lämpötila-anturi, joka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin sisä- ja ulkopuolella. Lämpötila-anturi on kahdella ulkoisella mittaus päällä sekä sisäisellä sensorilla.

TwinGuard

TwinGuard teollisuusanturi lämpötilan ja suhteellinen kosteuden mittaamiseen kahdella ulkoisella mittaus päällä.

Kun voit valita, millaista ilmaa hengität.

Tai millaista ilmaa työntekijäsi hengittävät. Sisäilman epäpuhtauksista ja niiden aiheuttamista terveyshaitoista puhutaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Sisäilman sisältämät pienhiukkaset ja myrkylliset kaasut saavat ihmiset oireilemaan ja sairastuttavat monia.

Langattomilla IoT-sovelluksilla saat ilmanlaadun reaaliaikaiseen seurantaan, ja kun joku poikkeavuus syntyy, siitä saatavan tiedon perusteella voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Langattomat kiinteistösensorimme eivät vaadi SIM-korttia, keruuyksikköä tai sähköä.

Älykkäät sovellukset palvelevat myös kiinteistön turvallisuutta. Vain asiaankuuluvat henkilöt pääsevät kiinteistöön ja voivat liikkua siellä. Kiinteistön valaistuksen toimivuus kuuluu turvallisuuteen, samoin luotettava paloturvallisuuden valvonta. Kun yrityksen työvälineet on turvattu, vältytään toiminnan katkoksilta ja muilta ikäviltä yllätyksiltä.

Haluatko kuulla lisää
IoT-laitteistamme?

Ota yhteyttä!

Älykäs rakennus on
parempi työympäristö.

Kiinteistön energia- ja kustannustehokkuus paranee, kun lämpötilat ovat jatkuvassa seurannassa ja huoltotoimenpiteet voidaan optimoida ja korjaustarpeet kohdistaa suurimpiin ongelmiin. Siivousyritykselle kiinnostava käyttötapa voisi olla sisäisten toimintojen optimointi siten, että sensorien avulla mitataan, kuinka paljon ja kuinka usein siivottavaa tilaa käytetään ja sen perusteella ratkaistaan, missä vaiheessa ja kuinka paljon henkilökuntaa siivoukseen tarvitaan.

Merkitystä on myös sillä, että kun työtehtävien määrätyt rutiinit voidaan automatisoida älykkäiden sovellusten avulla, ihmisten työn sisältö muuttuu mielekkäämmäksi. Usein työläiden rutiinien sijasta voi luoda omassa työssään aitoa lisäarvoa.

Energiakustannukset ja sisäilman laatu hallinnassa

  • Sisäilman ja lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin seuranta.
  • Vesivuotojen tai rakenteiden kosteuden riittävän varhainen havaitseminen.
  • Tilavalvonta langattomilla liike-, ovi- ja ikkunatunnistimilla sekä kulunvalvonta tunnisteilla. Työkalujen ja koneiden paikannus sensoreiden avulla.
  • Jätelavojen tai säiliöiden tyhjennys- tai täyttöintervallien seuranta.
  • Selkeä verkkopohjainen valvonta- ja hälytystyökalu. Hälytykset myös tekstiviestinä tai sähköpostilla.
  • Avoin rajapinta mahdollistaa tiedonsiirron analysointia ja ohjausta varten.