Sigfox Network

Sigfox-nätverket är uppbyggt med basstationer utplacerade i mobilmaster. Dessa basstationer förmedlar datan från IoT-enheterna till Sigfox-molnet, där det kan nås av slutanvändare via olika applikationer.

För att använda Sigfox-nätverket måste en IoT-enhet/sensor vara utrustad med en Sigfox-kompatibel modul, som gör att den kan överföra och ta emot data via nätverket. Enheten kan programmeras för att skicka data vid förutbestämda intervaller eller i samband med vissa händelser, såsom en förändring av temperatur eller luftfuktighet.

Sammanfattningsvis är Sigfox-nätverket designat att vara enkelt och kostnadseffektivt, vilket gör det till ett populärt val för IoT-applikationer där små datamängder och lång batteritid är viktiga krav.

Täckningskarta för Sigfox nätverket i Finland: https://nollge.com/sigfox-coverage/

Sigfox homepage: https://www.sigfox.com/technology/