Miljö

Produktsortimentet utvidgas snart.

Att ta hänsyn till miljön och naturen är dagens melodi.

Vart efter befolkningsmängden i städerna ökar, så ökar även behovet av intelligenta lösningar. Ett exempel på detta är avfallshanteringen. Avfallsbehållare som är utrustade med sensorerna kan med hjälp av IoT-teknologier övervakas i realtid. Detta optimerar tömningsintervallerna, vilket sparar på både kostnader och miljö.

Jordbruket kan dra nytta av trådlösa lösningar för att automatisera otaliga processer: bevattning, uppföljning av boskap, uppföljning av temperatur och luftfuktighet i olika utrymmen, uppföljning av transportförhållanden för boskap eller uppföljning av förhållanden och läget av lätt förskämbara livsmedel. Innehållet i tankar och cisterner kan övervakas. Informationen i realtid ger chansen att förutse, planera och fatta de rätta besluten.

Vill du veta mer om våra IoT-enheter?

Ta kontakt!

Traditionella övervakningssystem är svåra att installera och dyra att underhålla.

Skydda istället utrymmena med hjälp av intelligenta säkerhetslösningar, som varken är beroende av elektricitet eller wifi-förbindelse. Att de dessutom är lätta att installera gör dem till ett utmärkt alternativ för alla gårdens specialbehov. Du kan övervaka vattenförbrukning, väderförhållanden för optimering av bevattning eller för att välja optimal såningstidpunkt. Övervakning och skyddande av jordbruksmaskiner, verktyg och annan utrustning sker också via informationen som förmedlas över IoT-nätverket.