Ympäristö

Tuotevalikoima laajenee pian

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen on tätä päivää kaikkialla.

Kun kaupunkien väkimäärä edelleen kasvaa, käyttötarpeita älykkäille sovelluksille syntyy. Tästä yhtenä esimerkkinä on jätehuolto. Sensoreilla varustettujen jäteastioiden tilaa voidaan IoT-teknologian avulla seurata reaaliaikaisesti ja optimoida niiden tyhjennysväli, mikä säästää kustannuksia ja ympäristöä.

Maatalous voi hyödyntää langattomia sovelluksia automatisoimalla monia prosesseja: kastelu, karjan liikkeiden seuranta, eri tilojen lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta, karjan kuljetusolosuhteiden seuranta tai helposti pilaantuvien elintarvikkeiden tilan ja sijainnin valvonta. Tankkien ja siilojen sisältöä voidaan valvoa. Reaaliaikainen tieto antaa mahdollisuuden ennakoida, suunnitella ja tehdä oikeat päätökset.

Haluatko kuulla lisää
IoT-laitteistamme?

Ota yhteyttä!

Perinteiset hälytysjärjestelmät ovat
vaikeita asentaa ja kalliita ylläpitää.

Suojaa tilat kustannustehokkailla älykkäillä turvallisuusratkaisuilla. Ne eivät ole riippuvaisia sähköstä tai wi-fi -yhteydestä, ja helposti asennettavina ne ovat erinomainen vaihtoehto maatilojen erityistarpeisiin. Seuraat veden käyttöä, sääolosuhteita kastelun optimoimiseksi tai oikean kylvöajankohdan löytämiseksi. Maatalouskoneiden, työkalujen ja muiden välineiden suojaus ja turvaaminen tapahtuu myös IoT-verkoston kautta kulkevan tiedon avulla.