FoxerIoT plattformen

IoT-mjukvaruplattformen hjälper dig att hantera och analysera all mätdata från sensorerna som är viktig för dig. Plattformen är optimerad för Sigfox IoT-nätverk. Det gör den till det perfekta valet för företag som vill övervaka saker som temperatur, lufttryck, luftkvalitet, rörelse, belastning på komponenter och nästan vad som helst. Samma plattform fungerar även för exempelvis företag inom byggbranschen som med hjälp av IoT sensorer vill följa med torktid och även luftfuktighet i samband med olika byggnadsskeden. Den ger även möjligheten att följa med nivån av radon i fastigheter.

Med sensorer som är anslutna till mjukvaruplattformen är det möjligt att följa med mätdatan samtidigt i tusentals fastigheter och/eller bostäder. Det ger möjlighet att på distans kunna övervaka fastigheter och utrymmen utan att själv behöva befinna sig fysiskt på plats.

Med hjälp av sensorer som installerats i fastigheten kan till exempel den som ansvarar för fastighetsskötseln enkelt se om temperaturen i lägenheterna är onödigt höga och därmed sänka temperaturen och spara energi. Genom att fästa IoT spårningssändare (trackers) på exempelvis arbetsmaskiner eller kontainers kan man följa med var ens egendom befinner sig.

Programvaruplattformen är mycket flexibel vad gäller både layout och funktioner för larm. När fördefinierade larmgränser över- eller underskrids visas dessa i en larmlogg och om man så önskar sänds larmen via e-post till den som är ansvarig för underhållet. Som tilläggstjänst kan även larmen fås som SMS i mobilen.

Den mätdata som visas i mjukvaruplattformen visar aktuella mätvärden men historisk mätdata sparas också kan visas för ett år bakåt i tiden. Mätdatan kan skrivas ut som en rapport eller om man tillfälligt vill ge tillträde till 3:e part via en digital länk är också detta möjligt.

Genom våra API gränssnittstjänster är det också möjligt att hämta och använda sensorernas mätdata till egna programapplikationer och automationssystem. Det är ett effektivt sätt att skapa mervärde av mätdata.