Säkerhet

Produktsortimentet utvidgas snart.

Prevent, don’t regret!

Den personliga säkerheten betonas i en allt högre grad. Man vill säkra familjemedlemmarnas och hemmets integritet och säkerhet. Trådlösa lösningar säkrar det som inte kan ersättas.

Trådlösa rörelse-, dörr- och fönstersensorer tar hand om säkerheten i privata utrymmen. Alarmen mottas snabbt och behändigt antingen via telefon, textmeddelande eller e-post.

Äldre människor bor hemma allt längre, vilket ökar behovet av att trygga deras säkerhet. Rörelsesensorerna övervakar att utomstående inte kommer in i fastigheten. Med hjälp av dessa lösningarna kan familjemedlemmar även följa med aktiviteterna av personen som bor ensam. Tack vare trådlösa lösningar är hjälpen snabbt på plats.

Vill du veta mer om våra IoT-enheter?

Ta kontakt!

Rökdetektorer är livsviktig apparatur.

Informationen förmedlas via IoT-tillämpningar i realtid, på det sätt som man i förväg avtalat om; per telefon, textmeddelande eller e-post till fastighetsägaren. Vattenskador i hemmen kan undvikas genom sensorer under exempelvis tvättmaskiner, diskmaskiner och varmvattensbehållare.

Sensorerna kan dessutom kopplas till en dubbel säkerhet. Då kopplas larmen automatiskt vidare till ett övervakningsföretag, ifall den primära mottagaren inte kvitterar alarmen som har kommit via telefon eller ett textmeddelande.