FoxerIoT servicearbete 13.3.2021

Connected Inventions Oy utför servicearbete på FoxerIoT tjänsten den 13.3.2021 kl 12:00-16:00. Under servicearbetets gång är FoxerIoT tjänsten ej tillgänglig för användning. All sensordata sparas ändå normalt under servicearbetet.

Observera att det är avbrott i larmsändning under tidpunkten för servicearbetet!

Vi beklagar de eventuella olägenheter detta medför.