Sensorer för krävande miljöer

Sense4Boat Smart Heat Sensor

Produktkod: 7201074

199,00 (alv. 24%) 160,48 (moms. 0%)

Sense4Boat Smart Heat Sensor

Sensorn övervakar löpande (var 6:e sekund) temperaturen i det slutna utrymmet (t.ex. ett motorrum eller elskåp) och detekterar även minimala temperaturförändringar. Vid upptäckt av en temperaturförändring på så lite som 2 °C skickas ett meddelande till molntjänsten och jämförs där med de inställda tröskelvärdena för olika varningar (låg/hög/kritisk temperatur, snabb temperaturökning). Vid överskridna tröskelvärden genereras en varning som indikerar möjlig brand. Larmet går till båtägaren och dennes larmkontakter via ett automatiskt röstsamtal, SMS, e-post och pushnotiser. Som tillval kan larmet även skickas till utvalda Proactive Boat Care-leverantörer (småbåtshamn, båtservice) som då snabbt kan reagera och förhindra en potentiell katastrof. Alla temperaturmätningar lagras i molnet för vidare analys och kan när som helst hämtas via en medföljande mobilapp.

Sensorn är utvecklad för att fungera vid ihållande höga temperaturer (85 °C) och i upp till 5 minuter vid en temperatur på 130 °C. 1 års abonnemang ingår i priset.

Förhindra brand eller frysbildning
Att förhindra brand på en båt som ligger förtöjd eller står uppställd i hamnen är en ytterst krävande utmaning. Branden upptäcks ofta i ett mycket sent skede, där höga temperaturer redan har utvecklats och branden har spridit sig till närliggande båtar. Risken är särskilt stor för motorbåtar eftersom de är försedda med olika typer av utrustning som är känslig för brand (motorer, laddare, batterier, bränsle, pumpar) och som är samlad på ett väldigt litet utrymme i motorrummet.

Temperaturen i motorrummet kan under normal drift av motorn uppgå till 70 °C, vilket gör vanliga rök- eller värmedetektorer oanvändbara. Rökdetektorer fungerar vid temperaturer på upp till 55 °C och kan inte utformas med IP65-skydd som krävs för motorrum. Vanliga värmedetektorer med fast utlösningspunkt och värmeökningsdetektering i IP65-kapsling kan vara en bra lösning, men dessa enkla produkter har en ganska lång reaktionstid och utlöser endast brandlarmet lokalt via den inbyggda sirenen. Eftersom båtar lämnas kvar förtöjda eller uppställda i hamnen finns det ofta ingen i närheten som kan höra larmet.

Ofta utsätts dessutom båtar för extrem kyla, vilket kan leda till att vätskor fryser och skadar rörledningar, ventiler eller tankar. Eftersom utomhustemperaturen inte är relevant måste man mäta temperaturen inuti motorrummet för att beräkna risken för frysbildning.

Tekniska specifikationer för värmesensorn
Mätområde: -5 °C till 122 °C
Varaktig drifttemperatur: -20 °C till 85 °C
Kortvarig värmeexponering: 150 °C i 5 minuter
Livslängd batteri
(normal drift med upp till 10 meddelanden/dag)*: 7 år
Samplingsfrekvens temperatur: 6 sek.
Tröskelvärde för spänningsmätning: 2 °C
Intervall för självtest: var 24 h
Skyddsgrad: IP67

 

Nättäcknigen vid installationsadressen kan kontrolleras via täckningskartan här.

 

OBS! Produkten finns för tillfället ej i lager. Uppskattad leveranstid från beställning ca. 2 veckor.


Abonnemanget ingår i sensorpriset för första året. Användarätten kan förnyas via mobilapplikation.

Begär information

Begär tilläggsinformation om produkten eller offert vid behov av större mängd sensorer.

  • Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Gå till varukorgen