Sensorer för krävande miljöer

Sense4Boat Smart Battery Sensor

Produktkod: 7201072

139,00 (alv. 24%) 112,10 (moms. 0%)

Sense4Boat Smart Battery Sensor

Denna sensor övervakar löpande (var 10:e minut) spänning och temperatur i batterier och varnar om en åtgärd krävs för att underhålla batterierna korrekt och undvika skador till följd av sulfatering och djupurladdning. Vid upptäckt av spänningsförändringar över 50 mW skickas ett meddelande till molntjänsten och värdet jämförs med de tröskelvärden för olika varningar som har ställts in (låg/kritisk/laddnings-/hög temperatur). Vid överskridna tröskelvärden informeras de angivna mottagarna automatiskt via e-post/pushnotis, och i vissa fall även Proactive Boat Care-leverantörerna (se nedan). Sensorn informerar även om när laddningscykeln inleds och avslutas, och övervakar batteritemperaturen under laddning/urladdning för att undvika att batterierna överhettas (kokar). Alla mätningar lagras i molnet för vidare analys och kan när som helst hämtas via en tillhörande mobilapp.

Sense4Boat Smart Battery Sensor övervakar en batteribank (t.ex. servicebatterier) och stöder både 12 V- och 24 V-nät. Abonnemanget ingår i priset första året!

Öka dina batteriers förväntade livslängd
Båtbatterier är mycket dyra och håller vanligen bara i några säsonger. Den huvudsakliga anledningen till att ett batteri slutar att fungera i förtid är bristande underhåll. De flesta batteritillverkare anger en batterilivslängd på 7–10 år, men i verkligheten håller inte många batterier så länge.

Att underhålla marinbatterier är enkelt och kan sammanfattas med att batteriet alltid ska förvaras i fulladdat tillstånd. Om batteriet förvaras i delvis laddat tillstånd uppkommer en kemisk process där en fällning av blysulfatkristaller bildas på blyplattorna. Denna process kallas sulfatering, och det är oftast den som ligger bakom permanenta kapacitetsförluster i batterier. Ju längre batteriet befinner sig i halvladdat tillstånd desto fler kristaller fälls ut på blyplattorna, vilket leder till att batterikapaciteten stegvis försämras.

Man skulle kunna tro att det räcker att ladda upp batterierna helt innan förvaring – men så enkelt är det inte. På grund av en annan kemisk process som äger rum inuti batterierna självurladdar de med 2–3 % per månad. Så även om man lämnar batterierna fulladdade sjunker spänningen efter några veckor, och sulfatering sker.

Det bästa för batterier vore att laddas kontinuerligt via laddare, solceller eller vindgeneratorer. Tyvärr är detta ofta inte möjligt av säkerhetsskäl eller av andra anledningar. Näst bästa lösning är därför periodisk laddning med så korta intervall som möjligt. För att veta när man behöver ladda sina batterier måste man känna till batteriernas aktuella spänning. Batterispänningen är avgörande för korrekt underhåll. Ofta finns den här informationen bara ombord, medan vi själva kanske befinner oss många kilometer från båten.

Hur fungerar våra sensorer?
Med hjälp av IoT-teknik har vi utvecklat en speciell övervakningssensor för marinbatterier. Vår sensor mäter regelbundet batterispänningen var 10:e minut och registrerar skillnader större än 50 mV. Mätningarna skickas via Sigfox-nätverket till vår molntjänst, där de lagras och behandlas.

I mobilappen kan du ange vid vilka tröskelvärden du vill bli informerad om en låg eller kritisk batterinivå. Du informeras via appen, e-post och pushnotiser. Sensorn informerar dig också om när batteriladdningen har startats eller avslutats, och hur lång tid laddningscykeln tog.

Tekniska specifikationer för batterisensorn
Mätområde: 0 – 30 V
Samplingsfrekvens: 10 min
Tröskelvärde för spänningsmätning: 50 mV
Förväntad livslängd för inbyggt batteri (upp till 30 meddelanden/dag): 7 år
Frekvens för självtest: var 24 h
Kortslutningsskydd: Elektronisk säkring
Sondlängd: 2,5 m
Temperaturområde: -10 °C – +85 °C
Skyddsgrad: IP67
Temperaturvarning: 50 °C i 5 min

 

Nättäcknigen vid installationsadressen kan kontrolleras via täckningskartan här.

 

OBS! Produkten finns för tillfället ej i lager. Uppskattad leveranstid från beställning ca. 2 veckor.


Abonnemanget ingår i sensorpriset för första året. Användarätten kan förnyas via mobilapplikation.

Begär information

Begär tilläggsinformation om produkten eller offert vid behov av större mängd sensorer.

Gå till varukorgen

  • Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.